White Label SMS

SMS Pay demo

- Innholdet på denne siden koster kr. 1,-.
- For tilgang til denne siden, gjør som beskrevet under:

Send pay 1 til 2131 for så motta din kode.

Kode:

(Du bestemmer selv tekst, utseende og pris (NOK 1-100) på bestillingssiden. Vi leverer kun et API for implementering på din hjemmeside, men vil være behjelplig med oppsettet.)